ETKİNLİKLER

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Başlama Tarihi: 05 Kasım 2018     Saat: 10:00

Bitiş Tarihi: 05 Kasım 2018     Saat: 10:00

Konum: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi    

Düzenleyen: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Açıklama:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde, 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (RESSCONGRESS) başarı ile gerçekleştirildi. Toplamda 900 bildirinin sunularak bilim dünyasına katkı sağlanan sempozyum 3-5 Kasım 2017 tarihleri arasında üniversitemizde yapıldı.

 

30’a yakın ülkeden 170 yabancı akademisyenin de katıldığı sempozyum 3 Kasım tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Balıkesir Milletvekilleri Sema Kırcı ve Mehmet Tüm, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Balıkesir il ve Bandırma ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni ile start verdi.

 

Üniversitemiz tarafından ev sahipliği yapılan uluslararası nitelikte 4’ünü yurtdışında, 3’ü İstanbul’da olmak üzere 8.konferans olma özelliği taşıyan RESSCONGRESS’e üniversitemiz akademisyenleri de 55 bildiri ile katılarak katkı sağladı.

 

RESSCONGRESS’te üniversitemiz öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Yılda Arzu ABA, Arş. Gör. Fatma ASLAN- Sağlık Bilimlerinde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Yrd. Doç. Dr. Diler AYDIN, Arş. Gör. Zübeyde Ezgi ÖZGEN-Yoksulluğun Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri, Öğr. Gör. Berna AKAY, Arş. Gör. Canan BOZKURT, Öğr. Gör. Nurdan ŞAHİN- Yoganın Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Semptomlarına Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Yılda Arzu ALA, Arş. Gör. Fatma ASLAN-Türkiye’ de Kadın Göçmenlik ve Kadın Sağlığına Etkileri

Öğr. Gör. Yasin Nuri ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Gökhan ABA-Sağlık Personelinin Medikal Turizme Bakış Açılarının Değerlendirilmesi,Yrd. Doç. Dr. Gökhan ABA, Arş. Gör. Mücahit BAYKUL-Sosyal Hizmet Kavramı ve Hastanelerde Sosyal Hizmet Uygulamaları,

Öğr. Gör. Nurdan ŞAHİN, Öğr. Gör. Berna AKAY, Yrd. Doç. Dr. Diler AYDIN- Akılcı İlaç Kullanımı ve Hemşirenin Sorumluluğu Öğr. Gör. Nurdan ŞAHİN, Öğr. Gör. Berna AKAY

Yrd. Doç. Dr. Diler AYDIN, Çocukluk Çağı Obezitesini Önlemeye Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları, Araştırmacı Elif  KILIÇ GÜNER, Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ- Hemşirelerde Meslektaş Dayanışmasının Örgütsel İklim Üzerine Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Şirin ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr. Gökhan ALA- Dünyada ve Türkiye’ de Anne Çocuk Sağlığı Politikaları, Yrd. Doç. Dr. Cemile ŞAHİN- Yenice-Gönen Depreminin Ulusal Basına Yansıması, Prof. Dr. Mustafa SARI- Kutsal Ekoloji ve Doğa Koruma Eğitimi Açısından Önemi, Prof. Dr. Mustafa SARI- Sosyal Girişimcilik ve Türkiye’ de Sosyal Girişimcilik Eğitimi, Arş. Gör. Elif KOÇ TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Alper KILIÇ, Arş. Gör. Demir Ali AKYAR- Bandırma ve Çevresinde Marina İçin Uygun Yer Seçimi İçim Bir Ön Araştırma, Yrd. Doç. Dr. Kemal YILDIZ, Arş. Gör. Bilal COŞAN- Göçmen Kadınların Emek Piyasası Problemi: Mağduriyet ve Mahrumiyet,

Arş. Gör. Bilal COŞAN, Arş. Gör. Merve ÇİLOĞLU YÖRÜBULUT-Türkiye’ de Sosyal Politikalarda Ailenin Merkeziliği: Değişen Oranlar Değişmeyen Değerler, Arş. Gör. Elif KOÇ TEKİN, Arş. Gör. Mehmet Serdar ÇELİK, Arş. Gör. Utku Cem KARABULUT-Bandırma ve Çevresinin Deniz Turizmi Potansiyeli, Yrd. Doç. Dr. Fatih Ayhan, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Arasındaki Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Gelişimi ve Önemi, Arş. Gör. Fevzi BİTİKTAŞ, Arş. Gör. Demir Ali AKYAR, Yrd. Doç. Dr. Alper KILIÇ-Türkiye Kruvaziyer Destinasyonlarının Dijital Platformlarda Pazarlanması Üzerine Bir Araştırma, Arş. Gör. Gizem Burcu KARAALİ- Demografik Dönüşüm Işığında Aktif Yaşlanma Kavramı ve Sosyal Politikalara Etkisi, Arş. Gör. Hakan ÖNDES-Türkiye’ de Yetiştirilen Su Ürünlerinin Miktarı ve Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi,Yrd. Doç. Dr. Lutfi YALÇIN- Karar Vermeme: Kuramsal Tartışma ve Türkiye’ den Örnekler, Doç. Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR-Türkiye Ekonomisinde Tarımsal Üretim ve Tarımsal Desteklerin Durumu Üzerine Bir Değerlendirme, Arş. Gör. Mehmet Serdar ÇELİK, Arş. Gör. Fevzi BİTİKTAŞ, Arş. Gör. Elif KOÇ TEKİN-Bandırma Limanının Mevcut Durumuna Yönelik Bir Analiz,Doç. Dr. Mehmet TEKTAŞ, Yrd. Dr. Necla TEKTAŞDoç. Dr. Serap İNCAZ- Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Örneği, Dr. Melahat YILDIRIM SAÇILIK- Yiyecek İçecek Tercihinde Çeşitlilik Arayışı Davranışının Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Muhsin BARAN- Making the Win-Lose Relationship Sustainable in The Foreign Policy: The Latest Policies of the Great Powers towards the Middle East, Yrd. Doç. Dr. Necla TEKTAŞ- Türkiye Hazır Giyim İşletmelerinde Kurum Kültürünün Cinsiyet Açısından Firmalardaki Algısı, Yrd. Doç. Dr. Neslihan ARSLAN- Güney Kore ve Türkiye: Bilim ve Teknoloji Politikaları Açısından Bir Karşılaştırma, Prof. Dr. Serap PALAZ,

Arş. Gör. Olcay POYRAZ- Düzgün İş (İnsan Onuruna Yakışır) Kavramına Yeniden Bir Bakış: Türkiye ve OECD Ülkelerinin Bir Karşılaştırması, Prof. Dr. Serap PALAZ- Türkiye’ de İç Göç ve Nedenleri: Bandırma Örneği, Doç. Dr. Musa GÖK, Arş. Gör. Özge BALABAN- Türkiye’de Yenilik ve AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Vergi Politikasının Rolü, Dr. Melahat YILDIRIM SAÇILIK,Yrd. Doç. Dr. Samet ÇEVİK- Etkinlik Turizminin Sağladığı Faydalar Açısından “Erdek Zamanı Festivali” Katılımcılarının Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi, Doç. Dr. Suna KORKMAZ- The Relationship Between Money Supply, Inflation, and Economic Growth in Mediterranean Countries, Dr. Yalçın KAHYA- Kent İmajı Kampanyalarına Etki Eden Parametreler: Berlin Örneği, Yrd. Doç. Engin ÇAĞMAN- Osmanlı Devleti’ nin Son Döneminde Bandırma-İstanbul Deniz Yolu Ulaşımı ve Problemleri, Yrd. Doç. Hamit AKÇAY- Yeni Bir Çalışma Mecrası Olarak Sosyal Medyanın ve Sosyal Medya Çalışanlarının Çalışma Koşullarının İncelenmesi, Doç. Dr. Metehan YILGÖR, Duygu SEVİM AYTAR- OECD Ülkelerinde AR-GE Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, Doç. Dr. Metehan YILGÖR, Burçe YALÇIN-OECD Ülkelerinde Döviz Kuru, Yatırım ve Ekonomik Büyümenin Enflasyon Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi

Arş. Gör. Devran DENİZ, Arş. Gör. Ceren ERTÜRK-Farklı Yönetim Şekillerine Sahip Ülkelerde Ekonomik ve Demokratik Performans: Nicel Bir Analiz, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Mustafa Tuncer ÇALIŞKAN, Altman Z Skor Modeli İle Oluşturulacak Portföylerin Getiri ve Risklerinin Karşılaştırılması; Borsa İstanbul’ da Sanayi Şirketleri Üzerine Bir Uygulama,Yrd. Doç. Dr. Selçuk Çağrı ESENER, Doç. Dr. Burak DARICI, Arş. Gör. Şeyma ŞAHİN-Türkiye Ekonomisi Büyüme Performansının Seçilmiş Ülke/Ülke Grupları Açısından Analizi,

Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞAHİN-Orta Doğu Denkleminde Kıbrıs, Yrd. Doç. Dr. Celil AYDIN- İhracat Yapısı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Parametrik Olmayan Bir Yaklaşım İle Analizi: OECD İçin Bir Uygulama,Dr. Ayça AYSUN ÖZEKİN,Mert YILMAZ- G-8 Ülkelerindeki GSYİH ve Enflasyonun İhracat Üzerine Etkileri Bir Panel Veri Analizi, Arş. Gör. Utku Cem KARABULUT, Prof. Dr. Mustafa SARI, Yrd. Doç. Dr. Alper KILIÇ- Bandırma ve Çevresinin Su Sporları Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma,

Arş. Gör. Hakan ÖNDES- Türkiye Spor Toto Süper Ligi Kulüplerinin Ev Sahibi Olma Avantajı, Öğr. Gör. Ahmet AKKAYA- Web 2.0 Araçları Kullanılarak Öğretim Materyali Geliştirilmesi: Anakart Örneği, Öğr. Gör. Ahmet AKKAYA-Eğitim Yazılımları Değerlendirme Araçlarının İncelenmesi, Prof. Dr. Gökhan ORHAN-Eğitimde Niteliğin Arttırılmasının Koşulları: Balıkesir İli Kuzey İlçeleri (Bandırma, Erdek, Marmara, Gönen, Manyas) Alan Çalışması, Öğr. Gör. Kadir KESGİN- Fen Bilgisi Eğitiminde Beyin Fırtınası Yönteminin Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeylerine Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Necla TEKTAŞ- Havacılık Sektöründe Kabin Memurlarının Kıyafetlerinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi konularında tebliğ sunarak katkıda bulundular.

Üç gün boyunca RESSCONGRESS’te on iki ayrı salonda antropoloji, arkeoloji, batı dilleri ve edebiyatları, beşeri bilimler, coğrafya, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, dilbilim, din bilimleri, din eğitimi, eğitim bilimleri, ekonomi, felsefe, finans, gazetecilik ve medya, güzel sanatlar, halkla ilişkiler, hukuk, iktisat, ilahiyat, temel eğitim, yüksek öğretim, işletme, kadın araştırmaları, kamu yönetimi, kütüphanecilik, maliye, müze çalışmaları, müzik, ortaöğretim sosyal alanlar eğitimi, ortaöğretim fen ve matematik eğitimi, psikoloji, resim, sağlık bilimleri, sinema-TV, siyasal bilimler, sosyal hizmetler, sosyoloji, spor bilimi ve eğitimi, tarih, turizm çalışmaları, Türk dili ve edebiyatı, Türk halk bilimi, Türkçe eğitimi, uluslararası ilişkiler ve sosyal bilimlerin diğer alanları sempozyum kapsamında değerlendirilerek akademik çalışmalara katkı sağlandı.

Yerel, ulusal ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda farklı ülkelerden gelen misafirler şehri gezme ve bölgemizle ilgili bilgi alma fırsatı da edindi. 4 Kasım Cumartesi günü saat 17:30’da yurtdışından gelen katılımcılar için, 5 Kasım Pazar günü ise saat 13:30’da yurtiçinden gelen katılımcılar için kapanış programı düzenlendi.  Üç gün boyunca eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanında bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapan RESSCONGRESS  5 Kasım Pazar akşamı düzenlenen gala programı ile sona erdi.

09 Ocak 2024

Sınav Sorusu Hazırlama - Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Gerçekleştirildi

Tarih: 09 Ocak 2024

Saat: 14:00

Yer: Webex - Online

19 Kasım 2023

"Cinsel İstismarı Önlemede Beden Güvenliği" konulu seminer gerçekleştirildi.

Tarih: 19 Kasım 2023

Saat: 21:59

Yer: Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu

18 Nisan 2023

Memorial Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi.

Tarih: 18 Nisan 2023

Saat: 00:00

Yer: Online

17 Nisan 2023

Kariyer Günleri Etkinliği

Tarih: 17 Nisan 2023

Saat: 14:00

Yer: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

07 Kasım 2022

"BİR ORGAN BİR HAYAT"

Tarih: 07 Kasım 2022

Saat: 14:00

Yer: Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu

12 Mayıs 2022

Hemşirelik Haftası Kutlaması

Tarih: 12 Mayıs 2022

Saat: 10:00

Yer: Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu

08 Nisan 2022

Mesleki Kimlik Gelişimi "Profesyonel Olmak"

Tarih: 08 Nisan 2022

Saat: 00:00

Yer: Youtube

13 Ocak 2021

Covid-19 Sürecinde Tedavi Yaklaşımları ve Aşılar

Tarih: 13 Ocak 2021

Saat: 00:00

Yer: Online