09 Ocak 2020

Gösterim: 664

Laboratuvarlarımız

Beslenme İlkeleri Laboratuvarı

Uygun koşullarda besin hazırlama, pişirme, saklama, işleme yöntemlerine ve standart tarife geliştirmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan uygulamalar yapılmaktadır.

 
 

Antropometri Laboratuvarı

Bireylerin vücut komposizyonunun belirlenmesi ve beslenme durumları ile ilişkili antropometrik ölçümlerin yapılmasına olanak sağlayacak ekipman ve cihazlar bulunmaktadır.

 

 
 

Besin Kimyası Laboratuvarı

Besin analizlerinde kullanılan temel yöntemler, cihazlar ve kimyasallar hakkında bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan uygulamalar yapılmaktadır.

 

Besin Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Gıdaların ve içme suyunun Türk Gıda Kodeksi’ne ve ilgili standartlara uygunluğu araştırılmakta ve öğrencilere bu amaç doğrultusunda gerekli temel uygulama eğitimleri verilmektedir.