09 Ocak 2020

Gösterim: 1269

Genel Bilgiler

Misyonumuz,

Bilim ve teknolojiyi temel alarak; eğitim-öğretimi uluslararası standart niteliklerine uygun olarak uygulayarak, toplumun yaşam boyu yeterli ve dengeli beslenmesi ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artması amacıyla çalışacak, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, evrensel değer ve kültürlere saygılı üstün yetenekli “diyetisyen” yetiştirmektir.

Vizyonumuz,

 Beslenme ve diyetetik alanında yetiştirdiği donanımlı mezunları ve yaptığı bilimsel çalışmaları ile tüm Dünya’da tanınıp tercih edilen örnek bir eğitim kurumu olmak, toplumun gelişimi için araştırma ve yayın yapmaktır.

Programın Amacı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerinin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırma yürüten bir bölüm olarak faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamaktadır.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 profesör, 2 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 60 yurt içi ve 20 yurt dışı olmak üzere toplam 80 öğrencidir. Öğretim dili Türkçe'dir. Program, Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçmeli dersleri içermektedir. 3. Sınıfın sonunda toplum sağlığı stajı yapılmaktadır. Öğrenciler, 7. ve 8. yarıyılda staj yapmaktadırlar.

 

Mezuniyet Koşulları       

Kredi ve Dersler: Dersler her yıl güz ve bahar dönemlerinde verilir. Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS kredisinin tamamlanması zorunludur.

 

Stajlar: Beslenme ve Diyetetik öğretim programı bir staj ve bir alan çalışmasını öngörmektedir.

Toplum Sağlığı Stajı: Bu staj öğrencinin, toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme konularında bilinçlendirilmesini uygulayarak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlamaktadır. Staj bölüm öğretim elemanlarının denetimi altında sahada uygulanır. Saha çalışması kırsal ve kentsel bölgelerde yapılabilir. Staj 6 hafta (30 iş günü) sürmektedir.

Kurum Stajı: Bu staj öğrenciye kurum ve hastane diyetisyenliğini, araştırıcılık ve eğiticilik tekniklerini uygulayarak öğretmeyi amaçlar. Bu staj bir öğretim yılını kapsar. Erişkin hastalıkları klinik stajı I-II, çocuk hastalıkları klinik stajı I-II ve toplu beslenme sistemleri stajı I-II olmak üzere üç adet staj yapılır. Erişkin hastalıkları klinik stajı ve çocuk hastalıkları klinik stajı; hekim, hemşire, yönetici, aşçı, garson gibi hasta bakım ve tedavisinde görevli personel ile birlikte çalışabilme beceri ve yeteneğini kazandırmak ve diyetisyenlik mesleğini (görevleri, sorumlukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri vb.) öğrenmelerini, meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ve gözlemler ile bunların çözüm yolları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapılır. Toplu beslenme sistemleri stajı ise toplu beslenme sisteminde bilimsel esaslara uygun yöntemleri öğrenmelerini ve besinlerin satın alınmasından artıkların kaldırılmasına dek tüm süreçlerde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amacıyla kurumlarda yapılır. Stajlar sorumlu öğretim elemanları ve diyetisyenlerin denetimi altında gerçekleştirilir.

 

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitimin ardından mezun olan kişiler “Beslenme ve Diyetetik“ alanında lisans diploması derecesi alırlar. 

İş Olanakları

Diyetisyenler; beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayıp,

beslenme ve diyetetik lisans diplomasını alarak bu mesleği

yapmaya hak kazanan sağlık profesyonelleridir.

Çalışma Alanları:

-Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.)
-Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)
-Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)
-Özel diyet poliklinikleri
-Spor merkezleri
-Besin sanayi
-Araştırma kurumları
-Eğitim kurumları
-Besin-ilaç endüstrisi (doğal ürünler, beslenme destek ürünleri, bebek-çocuk mamaları)

Üst Derece Programlara Geçiş
Mezunlar; Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Sağlığı, Beslenme İç Hastalıkları, Halk Sağlığı, Fitoterapi ve Spor Bilimleri yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurabilir.