Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023

Gösterim: 6593

Dekanın Mesajı

 

 

Sevgili Öğrenciler;

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, “Geleceğe Açılan Köprü” misyonuyla 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı Kanun ile kurulmuş olup yirmi üç yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Balıkesir Üniversitesi’nden devralınan eğitim kurumları ile akademik hayatına başlamıştır. 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı Kanun ile Balıkesir Üniversitesine bağlı bulunan Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Fakülteye dönüştürülmüş adı ve bağlantısı değiştirilerek Sağlık Bilimleri Fakültesi olmuştur. Fakültemizde; Hemşirelik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü ve Sosyal Hizmet Bölümleri bulunmaktadır.

Fakültemizin bölümlerinde, güncel bilgi ve çağdaş teknolojilerin rehberliğinde, sorgulayıcı zihinlerin şekillendiği, mükemmeli hedefleyen bir eğitim anlayışıyla ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren sağlık profesyonelleri yetiştirme vizyonuna sahibiz. Donanımlı, etkili ve yeterli, akademik ve kültürel değerlere saygılı, yenilikçi düşünceyi benimseyen, girişimci ruha sahip, etik değerleri kusursuz bir biçimde özümsemiş, toplumsal duyarlılığı ön planda tutan, ulusal ve uluslararası platformlarda öncü bir rol üstlenmeyi hedefleyen bireyleri geleceğin sağlık sektörüne kazandırmayı amaçlıyoruz.

Tüm akademik ve idari personelimiz ve elbette en önemlisi öğrencilerimiz için eşit, adil ve mutlu bir çalışma ortamı yaratmak en önemli hedefimiz olacaktır.    

Tüm akademik ve idari personelimiz adına başarılı bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum.

 

                                                                                 

                                                                                   Prof. Dr. Hüseyin ESECELİ

                                                                                                Dekan V.