26 Temmuz 2022

Gösterim: 199

7417 Sayılı Kanun’la Düzenlenen Öğrenci Affı Konusunda Duyuru

 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (7 Kasım 2022 mesai saati bitimine kadar)  kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine şahsen yada noter aracılığı ile vekalet verdikleri kişi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.
 

            05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

7417 Sayılı Kanun için Tıklayınız...
 
Af Kanunundan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerden aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır:

 • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 • İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 • Eziyet suçundan (madde 96),
 • Cinsel saldırı (madde 102),
 • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

Yükseköğretim Kurulu Uygulama Esasları için Tıklayınız…

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 6. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
 7. Ön Lisans ve Lisans başvuru formu

 Lisansüstü öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. Diploma (Lisans, Doktora için Yüksek Lisans)
 5. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
 6. Lisansüstü başvuru formu

       Fakülte / Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımızın iletişim bilgileri için tıklayınız.