24 Ocak 2020

Gösterim: 170

KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Kardiyopulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon, kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon üzerine özelleşmiş fizyoterapi dalıdır. Kardiyopulmoner fizyoterapistler; her yaş grubunda, bebek, çocuk, yetişkin ve yaşlılarda, çeşitli konjenital veya sonradan edinilen kardiyovasküler ve pulmoner bozukluk ya da hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyonu üzerinde özelleşmişlerdir. Alanında uzman fizyoterapistler, kardiyak ya da pulmoner rehabilitasyon merkezinin kurulumu, ihtiyaçları ve yürütülmesinde görev alır. Kardiyak veya pulmoner patolojilere sahip kritik hasta popülasyonunda (MI, KOAH, transplantasyon, solunum yetmezliği) hastaya özel egzersiz programının içeriği ve uygulaması konusunda yetkindir. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon programları; fonksiyonel kapasitede artış, psikolojik iyilik halinde gelişme, tekrarlı hastane yatışı ve sağlık bakım harcamalarında azalma ve prognozda iyileşme ve özellikle de semptomlarda azalma sağlayarak yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olur.

Kardiyopulmoner fizyoterapi eğitimi genel fizyoterapi bilgisi üzerine,

 • Kardiyopulmoner anatomi ve fizyoloji
 • Klinik egzersiz fizyolojisi
 • Çeşitli kardiyovasküler ve pulmoner bozukluk ve hastalıklarda ortaya çıkabilecek patofizyolojik değişiklikler
 • Egzersiz kapasitesindeki kısıtlılığın ve normalden sapmaların kaynağı, bu sıkıntıların giderilmesine yönelik geliştirilebilecek yaklaşımlar
 • Patolojiye uygun tip ve şiddette egzersiz programının oluşturulması ve güvenle uygulanması hakkında özelleşir.
 • Yoğun bakım, cerrahi öncesi ve sonrası göğüs fizyoterapisi, uyku apne sendromu, diabetik ya da obez hasta gruplarında egzersiz eğitimleri
 • Palyatif bakım gibi farklı alanlarda kullanılan kardiyopulmoner fizyoterapi yaklaşımları bu alanın kapsamındadır.

Kardiyopulmoner fizyoterapistler, kanıta dayalı uygulamaya, niteliğin geliştirilmesi yaklaşımlarına ve bilişime önem veren, hasta merkezli tedavi vermek üzere eğitilmişlerdir.

Kardiyopulmoner fizyoterapistler, her hastanın farklı olabileceğini bilir ve her hastaya özel tedavi programı sağlar, onları dinler, bilgilendirir ve eğitir, karar mekanizmasına hastayı dahil eder, tedavi programının sürekli ve güvenilir olmasını sağlamak için diğer ekip üyeleri ile iletişimde olur, onlarla işbirliği yapar, kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda en son araştırmaları takip eder ve kendini sürekli geliştirir, kardiyopulmoner rehabilitasyon programı sırasında karşılaşılan aksaklık ve tehlikeleri ortaya koyup önlemlerini alabilir, hasta ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda tedavi yaklaşımları geliştirir ve sonuçlarını değerlendirir.

Son yıllarda hızla gelişen sağlık teknolojisi, piyasaya sürülen yeni ve pahalı ilaçların getirdiği maliyetler, diğer taraftan insanların yükselen yaşam beklentileri ve uzayan yaşam süresi kardiyopulmoner rehabilitasyona olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu çerçevede, kardiyopulmoner rehabilitasyon bilimi, sağlık maliyetlerini azaltma ve bireylerin yaşam kalitesini artırma açısından nitelikli fizyoterapistler yetiştirmek ve nitelikli araştırmalara öncülük etmek konusunda önemi yüksek bir alandır. Bu sebeple kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında geliştirilen teori ve tekniklere katkı sağlamak ve donanımlı fizyoterapistleri sağlık sektörüne kazandırmak bu anabilim dalının temel çalışma alanıdır.

Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Kapsamında Verilen Dersler:

 • Egzersiz Fizyolojisi
 • Kardiyak Rehabilitasyon
 • Pulmoner Rehabilitasyon
 • Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Stajı
 • Göğüs Hastalıkları Stajı
 • Yoğun Bakım ve Reanimasyon Stajı

Fotoğraflar