Akademik Yöneticiler
Ünvan Sayı
Dekan 1
Dekan Yardımcısı 2
Bölüm Başkanı 4
Anabilim Dalı Başkanı 7
İdari Yöneticiler
Ünvan Sayı
Fakülte Sekreteri 2
Akademik Personel
Ünvan Sayı
Profesör 4
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 12
Öğretim Görevlisi 2
Araştırma Görevlisi 11
İdari Personel
Ünvan Sayı
Bilgisayar İşletmeni 2
Memur 1
Hizmetli 2
İşçi 7
5