30 Ekim 2018

Gösterim: 202

Fakültemiz “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı” Başvuruları Başladı

 Kısmi zamanlı olarak geçici işlerde 15.11.2018 tarihinden 15.05.2019 tarihine kadar günlük en fazla 5 saat, haftada en fazla 15 saat ve aylık toplamda 50 saat olarak, çeşitli birimlerde çalıştırılacak öğrencilere, kasım-aralık 2018 ayları için verilecek saat ücreti brüt 8,50 TL, ocak-şubat-mart-nisan-mayıs 2019 ayları için verilecek saat ücreti, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esaslarının 11. maddesi ç bendi "5917 sayılı kanunun 20’nci maddesi gereği, kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçemez. Bu ücret her yılın aralık ayında bir sonraki mali yılı kapsayacak şekilde Daire Başkanlığımızın teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir." hükmü gereğince belirlenecektir.

     Belirtilen şartlarda çalışmak isteyen öğrencilerimiz 2 Kasım Cuma günü saat 17.30’a kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri birimine gerekli belgelerle başvuruda bulunabilirler.