24 Ocak 2020

Gösterim: 195

NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon, vücut yapı ve fonksiyonlarında nörolojik hastalıkların sebep olduğu fiziksel, psikolojik ve/veya kognitif bozukluklarla başa çıkma sürecidir. Nörolojik rehabilitasyon ile nörolojik hastalık sürecinde bireyin günlük yaşama katılım düzeyinin ve iyi olma durumunun arttırılması hedeflenmektedir. Disiplinler arası ekip çalışması gerektiren nörolojik rehabilitasyon ekibinde bu alanda özelleşmiş fizyoterapistler önemli bir yer almaktadır. Nörolojik rehabilitasyon kapsamında fizyoterapistin görevi nörolojik hastalıklara sahip hasta popülasyonunda hasta-merkezli nörolojik değerlendirme yapmak, bunun sonucunda hasta-merkezli tedavi hedeflerini belirlemek ve hedefe yönelik gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon girişimlerini uygulamaktır.

Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları;

 • Nörofizyolojik yaklaşımlar
 • Görev odaklı yaklaşımlar
 • Bilgisayar destekli egzersizler
 • Robotik tedavi
 • Ortezleme ve yardımcı cihaz kullanımı
 • Hidroterapi
 • Elektroterapiyi içermektedir.

Bu yaklaşımlar ile fonksiyonel kapasitede artış, psikolojik iyilik halinde gelişme, tekrarlı hastane yatışı ve sağlık bakım harcamalarında azalma ve prognozda iyileşme ve özellikle de semptomlarda azalma sağlayarak yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı fizyoterapistlerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, alana özel bilgi, beceri ve yeterliklerle donanmış mezunlar yetiştirebilmek, akademik çalışmalara ortam yaratabilmek ve alanın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca anabilim dalının amacı Nöroloji Fizyoterapistliği alanında multidisipliner, araştırıcı, sorgulayıcı ve kanıta dayalı uygulama becerisi edinilmesine imkan sağlamak; bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmak; alanında eğitim açısından evrensel düzeye ulaşmış, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim adamı yetiştirmektir.

Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Kapsamında Verilen Dersler:

 • Nörofizyolojik Yaklaşımlar
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Yutma Rehabilitasyonu
 • Pediatrik Rehabilitasyon Stajı
 • Nörolojik Rehabilitasyon Stajı

 


Fotoğraflar