24 Ocak 2020

Gösterim: 224

ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon, konservatif yada cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait tüm ortopedik hastalıklarda tedavi öncesi ve sonrası uzun ve kısa süreli amaçları hedefleyerek yapılan rehabilitasyondur. Rehabilitasyonla ilgili tüm çalışmalarda olduğu gibi ortopedik rehabilitasyon da multidisipliner bir yaklaşımdır. Ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyonun hedefi hastayı fonksiyonel açıdan optimum iyilik düzeyine getirmek ve rehabilite etmek, bununla birlikte hastanın mevcut durumunu ve yapılan cerrahiyi korumaktır.

Son yıllarda hızla gelişen sağlık teknolojisi, bu gelişimin getirdiği ortopedik hastalıkların tedavisindeki değişimler, diğer bir yandan insanların yükselen yaşam beklentileri ve uzayan yaşam süresi ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyona olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu çerçevede anabilim dalının amacı ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, toplum yararını gözeten, multidisipliner anlayışla uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, kanıta dayalı uygulama becerisine sahip, ortopedi fizyoterapistliği ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen ulusal ve uluslar arası düzeyde fizyoterapistler yetiştirmektir. 

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Kapsamında Verilen Dersler:

 • Kinezyoloji
 • Sporda Fizyoterapi
 • Ortopedik Rehabilitasyon
 • Ortez ve Rehabilitasyonu
 • Protez ve Rehabilitasyonu
 • Romatolojik Rehabilitasyon
 • Biyomekanik
 • Omurga Sağlığı
 • El Rehabilitasyonu
 • Koruyucu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Ortopedik Rehabilitasyon Stajı

Fotoğraflar