Hemşirelik

Hemşirelik Bölümü Hakkında


Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup Bölümümüzdeki öğrencilerimiz 1998 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. O günlerde Yüksekokulda 3 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi tam zamanlı olmak üzere görev yapmakta ve eğitim faaliyetleri lisans düzeyinde yürütülmekteydi. Yüksekokul öğrenim programı, öğrencilerin bütüncü ve hümanistik felsefeye sahip, etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen, yeni teknolojileri kullanan hemşireler olarak yetişmesini sağlayıcı özelliktedir. Öğrenim programında öğrencilerin sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımı öğrenmelerini sağlayıcı temel hemşirelik derslerinin yanı sıra temel tıp dersleri ve sosyal bilim dersleri yer almaktadır. Meslek derslerin uygulamalarını gerçekleştirebilmek amacıyla kullanılan bir teknik beceri laboratuarı bulunmaktadır. Klinik ve saha uygulamaları ise Fakültede ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda yapılmaktadır.

Okulumuzun eğitim-öğretim programında yer alan meslek derslerinin uygulaması, okulumuzdaki mevcut teknik dershane ile Bandırma’da bulunan sağlık kurumlarında (Devlet Hastanesi, SSK Hastanesi, Sağlık Ocakları, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Huzurevi), yaz uygulamaları ise üniversite hastanelerinde yapılmaktadır. Sağlık kurumları, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile işbirliği içinde çalışmakta ve hizmet içi eğitim, seminer ve konferans programları düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin sosyal aktivitelerini artırmak amacıyla öğrenci kulübü kurulmuş olup, faaliyetlerine devam etmektedir.

Mezunların kazandıkları unvan ve yaptıkları işler; hemşirelik bölümünden mezun olanlara lisans diploması ve “Hemşire” unvanı verilir. Hemşireler, tedavi edici hizmetler ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar. Koruyucu sağlık hizmetleri alanında hemşire; ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri yürütülmesi, sağlık eğitiminin verilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatiksel bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır. Endüstri, iş ve okul sağlığı programlarında sürekli kontrol ve tedavide yardımcı olur, sağlık eğitimi ve danışmanlığı yapar