Fakülte Kurulu (FK)

Başkan                 Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR                     Dekan V.

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Raportör              Alp ÖZALP                                                 Fakülte Sekreteri